Haworthia limifolia Haworthia limifolia "Spider White"  Ref: 525881467